Kolor i tło

admin   June 20, 2012   Comments Off on Kolor i tło

Za pomocą CSSa można określić wygląd tła i koloru, dla wybranych elementów. W zależności od potrzeb można zdefiniować tło będące wartością koloru lub obrazkiem.

o Kolor elementu color

o Kolor tła background-color
background-color:nazwa lub wartość koloru; background-color:transparent; – tło niewidoczne.

o Element graficzny jako tło background-image
background-image:url; – adres url pliku graficznego stanowiącego tło, background-image:none; – brak tła z pliku graficznego.

o Zatrzymanie graficznego tła background-attachment background-attachment: fixed; – obrazek w tle jest unieruchomiony podczas przewijania strony, background-attachment:scroll; – obrazek w tle przewija się razem z zawartością strony.

o Kontrolowanie powielanie graficznego tła background-repeat background-repeat:repeat; – powielanie tła w pionie i w poziomie, background-repeat:repeat-x; background-repeat:repeat-y; – powielanie w poziomie (x) lub w pionie (y), background-repeat:no-repeat; – brak powielania tła.