Marginesy

admin   June 20, 2012   Comments Off on Marginesy

Margines to obszar występujący po zewnętrznej stronie obramowania elementu, obecny w każdym elemencie wykorzystanym na stronie WWW. Za pomocą CSS można kontrolować lewy, prawy i górny oraz dolny margines.

o Lewy margines margin-left
margin-left:wartość liczbowa; margin-left: wartość procentowa; margin- left:auto; – przeglądarka automatycznie ustawia marginesy.

o Prawymarginesmargin-right
margin-right:wartość liczbowa; margin-right: wartość procentowa; margin-right:auto; – przeglądarka automatycznie ustawia marginesy.

o Górnymarginesmargin-top
margin-top:wartość liczbowa; margin-top: wartość procentowa; margin- top:auto; – przeglądarka automatycznie ustawia marginesy.

o Dolnymarginesmargin-bottom
margin-bottom:wartość liczbowa; margin-bottom: wartość procentowa; margin-bottom:auto; – przeglądarka automatycznie ustawia marginesy.
o Zbiorczy zapis właściwości marginesów
margin: góra prawy dół lewy; np.: margin 1cm 0 1cm 0;