Właściwości list

admin   June 20, 2012   Comments Off on Właściwości list

Kaskadowe arkusze stylów umożliwiają również kontrolowanie właściwości list.

o Typlistylist-style-type
list-style-type:disc; list-style-type:circle; list-style-type:square; list-style- type:decimal; list-style-type:armenian; list-style-type:georgian; – poszczególne wartości wypunktowują listę za pomocą elementów graficznych, numerów rzymskich i arabskich.

o Pozycja listy względem wypunktowania list-style-position list-style-position:inside; – wypunktowanie schowane jest do treści podpunktów, list-style-position:outside; – wypunktowanie znajduje się na zewnątrz podpunktów.